PR(Public Relations) ve halkla ilişkiler

Sosyal medyada PR (Public Relations) olarak tanımlayabileceğimiz halkla ilişkiler, günümüzde en önemli dijital pazarlama aracı olarak görülmektedir. Zira sosyal medya iletişimi ile kurumlar, işletmeler potansiyel hedef kitlelerle iletişimi için farklı olanaklara sahip olmuşlardır. Halkla ilişkilerde çalışanlar sosyal medya araçlarıyla ilgili bilgiler edinerek ve sosyal medyanın gelişmesine uyum sağlayarak, iş odaklı sosyal medya kullanımından çok daha fazla verim elde etmektedir. Sosyal medya hakla ilişkilerde, sosyal medya araçlarını kurum imajını oluşturmada, geliştirmede kullanılmış olduğu gibi, kurumun itibarını kontrol etmekte de kullanılabilmektedir. Ayrıca online olarak kriz durumlarında, sosyal medya araçlarıyla hedef kitleye en kısa zamanda ulaşmak ve iki taraflı iletişim kurmak için etkili araçlardan biridir.

Sosyal medyada halka ilişkilerde, yukarıda izah edilen durumun yanı sıra, sosyal medya araçlarıyla hakla ilişkilerde çalışanların basın bültenleriyle kampanya duyurularını paylaşmakta ve ayrıca hedef kitleyle ilişkilerini güçlendirmektedir. Sosyal medya aracılığıyla gönderilen mesajlar daha kolay bir şekilde hedef kitleye iletilmektedir, fakat işletmelerin başarılı olabilmeleri için sosyal medyada uygulayacağı sanal iletişimde kullanılan stratejileri olmazsa olmazlarındandır. Anlaşılabilir, net, doğru, dürüst iletişim kurmak bu stratejilere yön veren başlıklardır.

 

PR çalışmalarında İnternet Kullanımı

Sosyal medyada halkla ilişkilerde işletme hakkında potansiyel hedef kitleyi bilgilendirmek ve bu kitlenin tutumlarını öğrenmek amaçlanır. Bu sebeple, halkla ilişkiler hedef kitleyle işletme arasında iki taraflı iletişim kurulmasını sağlar. Halkla ilişkiler sayesinde işletmenin hem işletmesinde çalışanlarla hem de dışarıdaki müşterileriyle iletişim kurulur ve bilgi alışverişi sağlanır. Bu faaliyetin başarılı olabilmesi için halkla ilişkiler faaliyetlerini bir düzen çerçevesinde yapar ve bunu devamlı hale getirilmesi gerekir.

İnternet, sosyal medyada halkla ilişkiler açısından önemli gelişmelerden birisidir. İnternetin iki taraflı iletişim içinde olması, halkla ilişkiler bakımından vazgeçilmezi olan geri bildirim almasını kolay hale getirmiştir. Sosyal medyada halkla ilişkilerde, internet sayesinde işletmeler zaman, mekan farkı gözetmeksizin potansiyel kitleyle iletişim sağlayabilmektedir. Halkla ilişkilerde kullanılan internetle iletişim araçlarını şu şekilde söyleyebiliriz; e-posta, video konferans, web sayfaları, sanal topluluklar, sohbet odaları, haber grupları..

İnternet, sosyal medyada halkla ilişkilere farklı açılardan fayda sağlar. Bu faydalardan bazıları potansiyel hedef kitleyi olup biten her şeyden haberdar etmek, güncel olaylar hakkında medyayı bilgilendirmek, potansiyel kitlenin kimler olduğunu söylemek, kurumsal kimlik ve itibarı güçlendirip krizi yönetmektir.

Kurumsal Web Sitelerinin Kullanımı

Sosyal medyada halkla ilişkilerde kurumsal web sayfaları aracılığı ile işletmelerin hedef kitlelerine kendi haklarında güvenilir, net, açık bilgiler iletebilir. Kurumsal web sayfalarını takip etmek yatırımcıların, hissedarların, medya çalışanlarının bu işletme hakkındaki bilgilere ulaşmasında işlerini kolaylaştırır. Bu sebeple kurumsal web sayfasını tasarlarken önemli hususlara dikkat edilmesi gerekir. Kurumsal web sayfasında işletmenin logosu, malları, verdiği hizmetler, misyon, vizyon, amacı vurgulanıp, haber ve duyurulara yer verilmesi gerekir. Ayrıca geri bildirim özelliği de olmalı ve bu işletmenin Facebook, Twitter, blog sayfasında linkleri olmalıdır.

 

Sosyal Medyanın Kullanımı

Sosyal medyada halkla ilişkilerde, sosyal medyanın kullanımı hususunda web 2.0 kavramının 2004 senesinde çıkmasıyla beraber, hakla ilişkiler kavramı PR 2.0’ a dönüşmüştür. Web 2.0 kavramı her bir kullanıcının içerik yaratıcısı olma imkânı sağlayıp kullanıcılara işletmelerle ilk olarak iletişimi başlatan, istek- şikayetlerini ileten kişiler olmayı sağlamıştır. Bu durum halkla ilişkilerin dönem noktası olmuştur diyebiliriz. Bu sebeple, sosyal medyanın aktif olarak kullanımıyla beraber hakla ilişkiler bakımından önem arz eden iki taraflı iletişim mümkün olur. Bunun yanında, sosyal medya kullanımıyla beraber ağızdan ağza iletişimin tüketiciler arasında gerçekleşen bir artışı görülmüştür. Tüketiciler kendi aralarında işletmenin hizmetleriyle, ürünleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulunmakta ve yorumlarını sunabilmektedir. Fakat tüketiciler her zaman olumlu değil, olumsuz yorumlarını da paylaşabilmektedir. Bu sebeple sosyal medya kullanımıyla işletmeler sahip oldukları gücün farkına varmışlardır.

Kurumsal web sayfalarının oluşturulması belli başlı bir eğitim ve teknik donanım gerektirdiği gibi, içeriğin hazırlanıp paylaşılması sırasında sosyal medyada herhangi bir uzmanlaşmayı gerektirmez. İşletmeler halkla ilişkiler uygulamalarında müşterilerden geri bildirim alabilmeleri, müşterilerle iletişim kurabilmeleri , olumlu pazarlama stratejilerini kullanmaları ve kurum itibarını arttırmalarında sosyal medyayı kullanmak önemli bir rol almaktadır.

Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya

Sosyal medyada halkla ilişkiler alanında günümüzde kullanılan dergi, gazete, sergi, tören, bülten, afiş, fotoğraf, fuarlar gibi geleneksel iletişim araçlarına, blog, sosyal ağlar, medya paylaşım siteleri, mikroblog, sanal oyunlar ve dünyalar, arama motoru optimizasyonu, podcastler, sosyal işaretleme, RSS kullanımı gibi yeni medya araçları da eklenmiştir. Sosyal medyada halkla ilişkiler, birçok alt başlık halinde değerlendirilebilir.

Bloglar

Sosyal medyada halkla ilişkiler alanında, işletmeler halkla ilişkiler için ürün ve hizmetlerini tanıtmak, kampanyalarını duyurmak için bloglardan yararlanır. Yani başka bir deyişle, bloglar ile işletmeler potansiyel kitleye etkinleriyle ilgili bilgi paylaşmakta ve potansiyel kitlelerinin işletmeleriyle ilgili düşüncelerini öğrenebilmektedir. Bloglardaki içerik, video, ses ve fotoğraflarla bir bütün haline getirilebilir. Bloglardaki ortam, web sitelerine kıyasla çok daha fazla samimidir. Bloglardaki anlatımda yalın bir dil tercih edilirse, okuyucularına çok daha fazla güven verecektir. Fakat bu güven ortamının oluşması için bazı durumlara dikkat edilmelidir. Bunlar; blogların güncel tutulması, yapılan yorumların düzgün bir şekilde cevaplanması, sorulan sorulara zamanında yanıt verilmesi gibi..

Bloglar, hissedarlara bilgi vermek, fikirleri ortaya çıkarmak, tartışma alanı oluşturmak ve hissedarları ikna etmek için etkili araçlardan biridir. İşletme açısından, işletmeye ait kurumsal blogun olması doğru bir tercih olacaktır. Çünkü paydaşlar işletme hakkındaki düşüncelerini başka bloglarda paylaşması, işletmeler orada yazılanlardan haberdar olmaması, işletmeye ait kurumsal bir blogun olmadığı durumlarda ortaya çıkacaktır. Bu sebeple işletmelerin kendi adlarına açmış oldukları kurumsal bloglarının olması, paylaşılabilecek olumsuz yorumları engellemek için doğru bir tercih olacaktır. Bu sayede kontrol edemeyecekleri bir kriz durumu ortaya çıkmasında bu krizi engelleyebileceklerdir.

Sosyal Ağlar

Sosyal medyada hakla ilişkiler alanında sosyal medya platformları, arkadaş odaklı – iş odaklı olarak ayrılmaktadır. Facebook en çok arkadaş odaklı sosyal ağlardan biri olarak bilinirken, LinkedIn iş odaklı sosyal ağlara örnek verilebilir. Hedef kitleyi ikna etme konusunda halkla ilişkiler uygulamalarında sıkça tercih edilen sosyal ağlardır. İşletmeler sosyal ağları etkinliklerini duyurmaları sırasında iletir ancak sosyal ağlardaki bu iletişim tek taraflı olmamalıdır, bunun tersine sosyal ağlardaki iki taraflı iletişim yani bir etkileşim olması tercih edilmelidir.

Sosyal ağlardaki iletişim sadece hedef kitlenin işletmeyle arasında değildir. Hedef kitle kendi içinde de iletişim kurar ve işletme ile ilgili olumlu- olumsuz düşüncelerini paylaşır. Bu sebeple, hedef kitleyle işletme iletişim içine girerken abartılı konuşmalardan kaçınmalı, kendini farklılaştırmadan olduğu gibi, sade, samimi şekilde göstermelidir. Sosyal ağlarda işletmeler, insanları kendileriyle bağlantı kurmalarını sağlamak için birden fazla bağlantı oluşturmalıdırlar.

Haftalar

İşletmelerin internet ortamındaki kurumsal imajını iyileştirecek ve profesyonel bir görünüm sağlayacak olan etkenlerden biri de Vikilerde yer almaktır. Wikipedia ve Ekşi Sözlük, bu alanda Türkiye’de en çok kullanılan sitelerdir. İşletmelerin görünür olması için Vikilerde yer alması gerekir.

Medya Paylaşım Siteleri

Sosyal medyada halkla ilişkiler alanında medya paylaşım siteleri video, görüntü, sunum dosyalarını paylaşmayı sağlamaktadır. Medya paylaşım siteleri Youtube, SlideShare, Flickr yaygın olarak kullanılanlarıdır. İşletmeler, bu sitelerde ürün ve hizmetlerini paylaşıp potansiyel kitlelerine ulaşabilmektedirler.

Diğer yandan, halkla ilişkilerde VOD (Video on Demand) izleyicilerin anahtar kelime kullanarak medya paylaşım sitelerinde aradıkları ve izledikleri videolardır. Bu videolar profesyonel olmayan işletmeler veya işletme dışındaki kişilerce yüklenir ve viral reklam diye de adlandırılır. İşletmeler, ürün ve hizmet sunmalarında, partilerinde, röportajlarında, basın toplantılarında, konferanslarında medya paylaşım sitelerini kullanmaktadırlar.

Mikroblog

Sosyal medyada hakla ilişkiler alanında günümüzde farklı sosyal medya platformlarını tüketiciler ilgi alanlarına göre seçip kullanmaktadırlar. Bu sebeple, işletmelerin birden fazla sosyal medya platformunu kullanarak potansiyel kitlelerine hitap edebilmek için kullanması gerekmektedir. İşletmelerin tercihleri arasında olan başka bir sosyal medya platformu ise mikrobloglardır. Halkla ilişkiler etkinlikleri, imaj ve itibar yönetimleri, kurum kimlikleri oluşturmaları mikrobloglarda gerçekleştirilir.

İşletmeler, mikrobloglarda yanlış olmayan ve güncel bilgiler sunarak, ciddi ve özenerek mesajlar yazarak, rakiplerini kötülemeden ve kendisini olduğu gibi yansıtarak kurum imajlarını koruyabilirler.

Mikrobloglar içinde Twitter en fazla tercih edilendir. Twitter; marka yaratma ve geliştirmek, ürününün ve hizmetinin tanıtımını yapmak, mevcuttaki ve hedefteki kitleye ulaşmak, müşteri önerilerini bir araya getirmek, yeni iş fırsatlarını bulmak kurumsal amaçlı kullanımından elde edilebilecek faydalardan bazılarıdır.

Sanal Oyunlar ve Dünyalar

Sosyal medyada halkla ilişkiler alanında gerçek dünyanın simülasyonu olan sanal oyunlar, insanlara alternatif yaşam deneyimini sanal ortamda sunar. İşletmeler, kendi markalarının bu tür oyunlarda yer almasını bu tür oyunlara sponsor olarak sağlar. Örneğin, işletmeler, reklamlarını ve ürünlerinin tanıtımlarını Türkiye’de kullanıcı sayısının 5.000 civarında olan Second Life içinde yer alarak yapmaktadır ve kullanıcıların da görüşlerini almaktadır.

Her ne kadar sanal dünyaların tasarlanması zor ve pahalı ise de, işletmeler sanal oyunları ürünlerini pazarlama, yeni müşterilere ulaşma, marka sadakatini oluşturma gibi unsurlar için kullanmaktadır. Bunun yanında, ticari fuarlar sanal ortama taşınarak hakla ilişkiler bakımından önemli olmuştur. Sanal fuarlarda daha geniş ürün standları olur, daha az malitle düzenlenir ve pc kullanılıcıları istediği gün ve zamanda sanal fuarları bilgisayarları ile ziyaret edebilirler.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

Sosyal medyada halkla ilişkiler alanında Google, Yahoo, Bing en yaygın olarak kullanılan arama motorlarıdır. İşletmeler bakımından rakiplerine karşı avantajı arama motorlarının en üst sıralarında yer almak yaratacaktır. Arama motoru optimizasyonu ile bu durum açıklanabilir. İşletmelerin web sitelerinde doğru ve yeterli etiketlemelerle arama motorlarında üst sıralarda yer alabilmesi sağlanabilir. Ayrıca, uygun kodlama yapılarak işletmelerin kurumsal web sayfalarının içeriğine ve tasarımına olduğundan daha fazla dikkat etmeleri gerekir.

Podcastler

Sosyal medyada halkla ilişkiler alanında ses ve video dosyalarının internet üzerinden dağıtılmasına podcast denir. RSS yolu ile podcastler yüklenir. Genellikle podcatsler aracılığı ile reklam filmleriyle belgeseller dağıtılır. Podcastler kurumun tanınırlığını, farkındalığını arttırmak gibi durumlara yardımcı olur.

Sosyal İşaretleme

Sosyal medyada halkla ilişkiler alanında sosyal işaretleme Explorer, Chrome, Mozilla Firefox vs. tarayıcılarda kullanıcılar web sitelerini tarayıcıların favoriler kısmına kaydederek arkadaşlarıyla online olarak web sitelerini paylaşmasına olanak sağlar.

RSS Kullanımı

Sosyal medyada halkla ilişkiler alanında işletmeler doğrudan potansiyel hedef kitlesine zengin içerikli site özeti şeklinde bilinen RSS ile iletişime geçebilirler. RSS sistemi, kullanıcılara belirli aralıklarla güncellemelerle bilginin otomatik şekilde ulaşmasını sağlar. Kullanıcılar ise istedikleri bilgiler için aboneliklerini devam ettirme veya abonelikten çıkma haklarına sahiptirler.

Halkla İlişkilerin Uygulama Alanlarında Sosyal Medya Kullanımı

Sosyal medyada halkla ilişkiler alanlarında medya ilişkileri, kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal itibar, kriz iletişimi, medya ilişkileri halkla ilişkilerin uygulama alanlarına girer.

Medya İlişkileri

Sosyal medyayla beraber online olarak potansiyel hedef kitleye ulaşmak mümkün olmuştur. İşletmelerin medya çalışanlarıyla iyi ilişkiler, iletişim kurması medyada boy gösterebilmesi için önemli bir detaydır. Bunun içinse göz önünde tutması gereken şey medya çalışanlarının istek ve beklentileridir. İnternet ile birlikte işletmeler web sayfalarında da, medya çalışanlarına e- posta ile basın bültenlerine ulaştırıldığı gibi yer verir.

Medya çalışanları kurumsal web sayfalarından çeşitli bilgiler öğrenebilirler. Bunlar; kurumun tarihçesi, kurumun vizyonu, misyonu, değerleri, sosyal sorumluluk faaliyetleri, başarıları vs. Bunun yanında tanıtım ve reklam videoları, etkinlik takvimleri de kurumsal web sayfalarında yer almaktadır. Kurumsal web sayfaları metin, grafik, resim, animasyon, ses formatında medya çalışanlara bilgiler sunmaktadır.

Sosyal medyada halkla ilişkiler alanında işletmelerin web sayfalarını güncel tutmaları dikkat edilecek olan en önemli husustur. Web sayfaları güncel tutulmazsa medya çalışanları eksik bilgi toplamasına sebebiyet gösterir. E- bülten basın bültenlerinin internetle dağıtılmasına denir, sosyal medya bülteni ise sosyal medya aracılığıyla dağıtılmasına denmektedir.

Sosyal medya bültenleri 5N 1K formatına uygun olarak tasarlanmalıdır. Sosyal medya bültenleri metinleri hazırlarken kısa, net, anlaşılır olmasına dikkat etmelidir. Sosyal medya bültenlerinde kullanılacak olan sözcükler optimizesi arama motorları için yapılmalı ve diğer sosyal medya platformlarına ve kurumsal web sayfasına bağlantı linkleri iletilmelidir.

Kurumsal İtibar

Sosyal medyada halkla ilişkilerde kurumsal itibar, paydaşların (kurum içi ve dışı) işletme ile ilgili algılamalarıdır. İşletmeler sosyal medya platformlarında da, kurumsal web sitelerinde itibarlarını yönettikleri gibi yönetirler.

Sosyal medya da müşterilerle iki taraflı iletişimlerini itibarın yönetilebilmesi için kurabilmeli, müşterilerin isteklerini, düşüncelerini, önerilerini göz önünde tutmalı, müşterilerine net, açık, dürüst olmalı ve müşterilerinin şikayetlerini kulak arkası etmemelidir.

İşletmeler sosyal medyada arama motorları – sosyal ağlarda itibarlarını korumak amacıyla kendi markalarıyla ilgili belirli zaman dilimlerinde arama yapmalıdır. Sosyal medyada işletmeler itibarlarını yönetemezlerse çeşitli krizlere maruz kalırlar.

Kriz Yönetimi

Sosyal medyada halkla ilişkilerde işletmelerin itibarlarını arttırmak ve medyada kendilerini görünür kılmak için halkla ilişkiler faaliyetlerini gerçekleştirmek proaktiftir. Diğer yandan, işletmeler birtakım krizlerle karşı karşıya geldiklerinde reaktif halkla ilişkiler çalışmalarına yönelmeyi savunmacı bir tutum benimseyerek yaparlar. İnternet’te meydana gelen krizlerde kurumsal bloglar ve web siteleri işletme ile ilgili verilerin hızlı bir şekilde yayılmasını ve spekülasyonları engellemek için işletmeye yardımcı olurlar.

İnternette kullanılan iki taraflı iletişim taktikleri ve yenilikçi medya taktikleri kriz iletişimiyle ilgili olarak ikiye ayrılırlar. Basın bültenleri internette tek taraflı iletişim taktiklerini yayınlanır, online sohbet fırsatı kullanılırken yenilikçi medya taktiklerinde diyaloğa dayalı iletişimle gerçekleşir.

Sosyal medyada hedef kitleyle krizin doğru bir şekilde yönetilememesine neden olurken tartışmaya da girilir. Bu sebeple, halkla ilişkiler uzmanları sosyal medyada kriz yönetimi ele almalıdır. İşletmeler internetteki krizleri web ortamını devamlı bir şekilde takip ederek yönetebilmeli, bir kriz ekibini kurmaları, kurumsal web sayfalarını güncel bir şekilde tutulması gerekir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

İşletmeler, kurumsal sosyal sorumluluk aktivitelerine topluma karşı sorumlulukları yerine getirmek amacıyla yönelirler. İşletmeler e- posta, online yayınlar, sosyal kampanyalar, videolar ile kurumsal sosyal sorumluluk etkinliklerini tanıtma imkanı sağlarlar.

Sosyal Medyada Halkla İlişkiler Kampanyaları

Sosyal medyada halkla ilişkilerde hedef kitle ile iletişimin sağlıklı bir şekilde kurulması için halkla ilişkiler çalışmalarının stratejik bir biçimde yürütülmesi önemlidir. Halkla ilişkiler kampanyalarının meydana geldiği aşamalar; araştırma, planlama, iletişim, değerlendirmedir ve bu her aşamanın stratejik biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir.

İşletmenin amaçlarını, önceliklerini, hizmetlerini belirlediği gibi işletmenin rekabet çevresini de halkla ilişkiler bakımından stratejik yönetim belirler. Bunun dışında, stratejik yönetim ile işletme kendisine yönelecek tehditlere, avantajlara, dezavantajlara, fırsatlara hazırlıklı olur ve işletmedeki iletişimi hiyerarşik sıralama arasında sağlar. Halka ilişkiler kampanyaları stratejik şekilde planlanıp yönetilmesi başarıya ulaşmak için önemlidir.

Araştırma Aşamasında Sosyal Medyanın Kullanımı

Sosyal medyada halkla ilişkiler alanında halkla ilişkiler kampanyalarındaki ilk boyut araştırmadır denir. İlk olarak sorunun ne olduğu saptanır, ne tür bilgiye ihtiyaç duyulduğu, araştırma aşamasının sonuçlarının ne açıdan işe yarayacağı, hangi hedef kitlenin araştırabileceği, araştırmanın da hangi kaynaklarla hayata uyarlanabileceği, araştırma sonuçlarının ne şekilde incelenerek bunun maliyetinin ne kadar olacağı soruları cevaplanmalıdır.

Halkla ilişkiler kampanyaları için araştırmalar yapılırken günümüzde ikincil araştırmalarda daha çok internet kullanılmaktadır. Halkla ilişkiler uzmanları basın bültenlerinin internette haber değeri taşıyıp taşımadıklarını araştırdıkları gibi kurum, ürün, marka ile ilgili araştırmalar da yapmaktadırlar. Bunun dışında, rakiplerinin neler yapıp yapmadıklarını da takip ederler. Online anketler, çevrimiçi forumlar, sosyal ağ analizi, anahtar kelime araştırması, odak grup çalışmaları vs. ise halkla ilişkiler araştırmalarında ilk verileri elde etme konusunda destek sağlarlar.

Planlama Aşamasında Sosyal Medyanın Kullanımı

Sosyal medyada halkla ilişkiler alanında kampanyalarında bir diğer adımın planlama aşamasıdır denebilir. Planlama aşamasının çerçevesinde ne için sosyal medya stratejisine ihtiyaç duyulduğu, maliyetinin ne olduğu, amacının ne olduğu, risklerinin ve fırsatlarının neler olduğu gibi sorulara yanıt verilmelidir. Daha sonra hayata geçirilebilecek etkinliklerinin hangisinin sosyal medyada yayınlanabileceği ve neler olacağı belirlenmelidir. Hemen ardından ise bu etkinlikleri planlamalı ve tasarlanması gerekmektedir.

İletişim Aşamasında Sosyal Medyanın Kullanımı

Sosyal medyada halkla ilişkiler kampanyalarının uygulanmasının düşünülen aşama iletişim aşaması olarak adlandırılır. Halkla ilişkiler işletme ve potansiyel hedef kitle arasındaki çift taraflı iletişim kurmaya olanak verir. Fakat, kampanyalar bazında genel olarak tek taraflı iletişim kurularak bilgilendirme kamuoyuna yapılır. Diğer yandan, sosyal medya halkla ilişkiler kampanyalarında iki taraflı iletişime olanak verir.

Potansiyel hedef kitle ile sosyal medya aracılığıyla iletişim sağlarken işletme tarafından paylaşım yapılacak olan içerik iyi bir şekilde belirlenmeli, işletme haber ve etkinliklerinin duyurulması sağlanmalı, potansiyel hedef kitlenin arzuları ve şikayetleri göz önünde bulundurulmalı, ürün ve hizmetin değerlendirmeleri yapılmalıdır.

Değerlendirme Aşamasında Sosyal Medyanın Kullanımı

Sosyal medyada halkla ilişkilerde sosyal medyada işletmeler verilen çabalarının, emeklerinin karşılığını alınıp alınmadığı üzerinde ölçümleme yapılabildiğinden dolayı net sonuçlar ellerine geçebilir. Bu yüzden, sosyal medya kullanılarak medya takibinin gerçekleşebileceği bilinmektedir.

Özellikle bu konuda arama motorları kolaylık sağlarlar. Google Analytics, Google Alerts, Google Search Console, Google Blog Search araçları değerleme aşamasında kullanılmaktadır. Kısaca sonuç olarak halkla ilişkiler faaliyetleri bakımından yeni iletişim teknolojilerine öncelik verip kullanmak birden fazla avantaj sağlamış olmaktadır.

Sosyal Medyada Halkla İlişkiler İçin İpuçları

Sosyal medya açısından halkla ilişkilere verilebilecek bazı ipuçları mevcuttur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

1- Halkla İlişkilere Daha Fazla Önem Vermek

Sosyal medyada halkla ilişkiler yönetiminde etkin bir rol almak için bu alana elden geldiği kadar önem verilmesi gerekir.

2- Sosyal Medyada Halkla İlişkiler İçerikleri Daha Geniş Kitleye Ulaştırabilir

Sosyal medyanın aktif bir halde kullanılarak orijinal ve bilgilendirici içerikle herhangi bir ürüne ait mesajın sunulması halkla ilişkilerin olmazsa olmazlardandır.

3- Sosyal Medya Paylaşımlarını Artırmak

En etkili yollardan birisi sosyal paylaşım linklerini basın bültenlerine eklemektir. Başka bir yol ise belirlenen herhangi bir konu ile ilgili halkla ilişkiler çalışması Twitter, facebook, instagram gibi çeşitli sosyal medya platformlarında yürütülebilir. Bu ipuçları size yardımcı olacaktır.